Εφαρμογή Μηχανογραφικού Σχολικής Μονάδας 2023

Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας


Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον Κωδικό Ασφαλείας (password), θα πρέπει να ορίσετε νέο.
Για τη διαδικασία αυτή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον 7-ψήφιο Κωδικό της Σχολικής σας Μονάδας και τον 6-ψήφιο Αριθμό Μητρώου Εκπαιδευτικού (που αιτείται τον ορισμό νέου Κωδ. Ασφαλείας), προκειμένου να σας αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (στο email του Σχολείου) για να ορίσετε νέο Κωδικό Ασφαλείας.